Forhåndsvisning av fiskene fra Fiskene i 2019 - 2020

Forhåndsvisning av fiskene fra Fiskene i 2019

{På denne siden}

Fiskene Horoskop, År 2019: Sammendrag / forhåndsvisning av året fremover for stjernetegn Fiskene. Følgende horoskop gir en forhåndsvisning av året fremover.Oversikt over Fiskene på Horiskop fra 2019

Følgende er et oversiktshoroskop for dyrekretsen av Fiskene Fisken for året 2019, som skisserer områder av Fiskens liv som vil forbedre, vokse og utvide seg, samt de livsområdene som krever endringer, disiplin eller transformasjoner.(Klikk på et hvilket som helst skilt over for å navigere til forhåndsvisningens horoskop for det).Fiskene Horoskop for 2019

Velg et annet tegn

Væren
Taurus
Gemini
Kreft
Leo
Virgo
Vekten
Skorpionen
Skytten
Steinbukken
Aquarius
Fiskene
Alle skilt

Flere Fiskhoroskop

Daglig
Månedlig
årlig
Årlig kjærlighet

Utvidelsesområder for Fiskene i 2019:

Horoskopet fra Fiskene dine 2019 peker på livsområder som er bestemt til å utvide og vokse .

 • Karriere
 • Rykte
 • Autoritet
 • Ledelse
 • venner
 • Håp og drømmer
 • Samfunnet

Fram til 2. desember 2019 har Jupiter klatret til toppen av solkartet ditt. Ambisjonene, karrieren, forretningsmessige mål og omdømme fortsetter å vokse og utvikle seg. Dine talenter og ferdigheter blir anerkjent nå som aldri før (i hvert fall ikke om tolv år). Alt det harde arbeidet du har lagt ned begynner å lønne seg og blir belønnet - eller i det minste anerkjent. Denne påvirkningen begynte i november 2018 og vil være med deg frem til desember 2019.

Du er i rampelyset på en eller annen måte i løpet av denne syklusen. Selv om det er en flott periode for utvidelse og anerkjennelse på et profesjonelt nivå, og du bør dra nytte av det, velger du prosjektene nøye. Ikke ta på deg mer enn du kan takle. Se også for sladder eller feilbehandling av informasjon. Vær på vakt mot situasjoner som kan bli sprengt ut av proporsjoner eller misforstått.

Dette kan være en tid med betydelig fremgang i den ytre verden, en heldig endring i status og økt anerkjennelse. Jupiter står i sitt eget tegn under denne transitten, noe som betyr at den klarer seg veldig bra her.

Ditt harde arbeid og innsats kan gjenkjennes nå. Du kan finne deg selv i en posisjon som virkelig passer deg. Du setter stor stolthet i arbeidet du gjør. For noen av dere kan mer prestisje eller høyere sosial status være en del av bildet nå. Du kan være ganske karismatisk i en stilling som autoritet eller ansvar. Fremgang for å oppnå et viktig mål kan skje nå. Ditt omdømme kan forbedres på en eller annen betydelig måte. Du har mer tro på dine mål og ambisjoner i løpet av denne perioden av livet ditt.

Dette er en tid hvor du tror på deg selv, din kompetanse og din evne til å ta ledelsen åpner muligheter for deg. For det meste vil du sannsynligvis utnytte denne perioden i livet ditt for å utvide rekkevidden. Du er i en periode der du finner betydelig mer glede i arbeidet ditt eller føler deg spesielt bra med dit du skal.

Din verdslige eller offentlige status kan endres til det bedre. Det kan være en forfremmelse, nye jobbmuligheter, et vitnemål, en viktig utmerkelse eller ekteskap - noe offisielt.

Det kan være vanskeligheter med å overopprette, spesielt fra januar til september, når grenseproblemer kan utfordres.

Dette kan være en tid for å komme inn i rampelyset på en betydelig måte. Myndighetspersoner eller andre innflytelsesrike personer har en tendens til å se på deg gunstig, se mer potensial i deg og lett hjelpe deg med, så jobbe det! Noe kan skje nå, eller omstendighetene er slik, at karrieren din (eller profesjonelle interesser generelt) utvides, og du finner mer glede og glede av arbeidet ditt. Du kan glede deg over mer frihet, eller muligens til og med ansvar, i karrieren din. Uansett er det et trekk til det bedre i tankene dine. Integritet, direkte og ærlighet vil få deg overalt nå. Jo mer villig du er til å sette deg i rampelyset, jo mer positive er belønningen - dette er ikke tiden for å være en krympende fiolett!

Fra 2. desember og fremover utvides og vokser dine forbindelser til andre, gruppeforeninger og vennskap. Denne innflytelsen vil være med deg frem til desember 2020.

Dette er en tid for å føle deg betydelig mer trygg på fremtiden, så vel som din evne til å sette planer i gang som lar deg oppnå noen av dine mest elskede håp og drømmer.

Det er en tid hvor du er fylt med ideer om fremtiden. Du planter så å si frø, og tar sikte på å komme i gang med prosjekter som vil høste gevinst i fremtiden. Selv om dette kan være spennende, kan du prøve å ikke ta på deg mer enn du kan takle. Visjonen din er ganske optimistisk, og du kan overvurdere hva du er i stand til å gjøre på veien! Imidlertid kan ett eller to prosjekter være inspirerende og også ganske nyskapende.

Med mer kontakt med andre, enten det handler om en utvidet gruppe av forbindelser eller online, er du sikker på å komme med nye ideer og bli inspirert. Andre kan peke deg i nye retninger. Det kan være en årsak til at du jobber mot entusiastisk. Et nytt kommunikasjonsprosjekt kan begeistre deg og bringe deg i kontakt med interessante, hjelpsomme mennesker. Næringsinntektene skal øke.

Dette kan være en tid med spirende vennskap og / eller gruppeinvolveringer. Nye mennesker kan komme inn i livet ditt og oppsøke vennskapet ditt, eller eksisterende vennskap kan bli forfrisket eller forbedret. Muligheter for å avansere eller for nye læringsopplevelser kan komme gjennom kolleger, vennskap og nettverk. For mange kan dette være en sterk tid for en internettvirksomhet.

Potensielle utfordringer: For mye vekt på aktiviteter som tar deg bort fra ditt praktiske ansvar, for ofte.

Imidlertid vil det for det meste sannsynligvis benyttes denne perioden i livet ditt for å utvide ditt sosiale liv og vennebasen, og drømme opp spennende nye veier for fremtiden. Du er i en spesielt god posisjon for å få kontakt med venner og for å lære nye ting eller diversifisere interessene dine i desember .

Det er interessant å merke seg at akkurat disse livsområdene der du kan forvente utvidelse, også er underlagt en innflytelse som trekker seg sammen og forenkler, skissert i neste avsnitt. I stedet for å avbryte hverandre, kan disse motvirkende påvirkningene hjelpe deg med å oppnå en fantastisk balanse. Du kan godt glede deg over den nyfundne selvdisiplinen eller forenklingen i disse livsavdelingene.

Områder med sammentrekning og leksjoner i enkelhet: Vennskap, årsaker, ønsker

Horoskopet fra Fiskene dine 2019 peker på områder med sammentrekning, begrensning og nødvendig "slanking" for å teste for stabile grunnmurer. Det er alltid livsområder som krever mer enkelhet. Tester kan være en del av bildet når du lærer at livet med bare vekst og ekspansjon kan løpe unna med seg selv.

Fram til 2020 er områdene i livet ditt som krever en "tilbake til det grunnleggende" tilnærmingen assosiert med sektoren i solkartet ditt som styrer vennskap, gruppe- og samfunnsengasjement og personlige drømmer og idealer. Det kan være tester av slags i disse livsområdene som om universet kontrollerer at fundamentene er sterke. Ting som er bygget på svake fundamenter kan godt sprekke under presset fra disse testene. De som er sterke, vil tåle og styrke .

Denne innflytelsen vil være hos deg frem til 2020. Det kan merkes sterkest tidligere eller senere i syklusen, avhengig av om du ble født tidligere eller senere i Fiskenes tegn. I 2019 er de som er mest berørt av denne transitten, de som er født fra ca 1-11 mars og de med en Ascendant på 11 til 21 grader Fiskene.

Tester kan komme til vennskapene dine i løpet av denne langsiktige syklusen. Du kan være mer diskriminerende når det gjelder å få nye venner, eller omstendighetene er av en slik art at du bruker mindre energi på nettverk og engasjement i samfunnet ditt eller i team og grupper. Eksisterende vennskap kan oppleve noen tester eller forsøk i løpet av denne syklusen, og ett eller muligens flere vennskap kan slutte. Imidlertid vil sanne ting styrke seg. Faktisk kan dette være en fantastisk periode for å danne eller styrke en varig allianse med en person, gruppe eller sak.

Å holde vennskap sterkt og sunt krever innsats. Venner eller gruppetilhørigheter kan virke mer krevende av din tid og energi nå, eller du kan føle stress over hvor mye av deg selv du legger i dine sosiale forpliktelser. Det kan være en viss belastning på et vennskap på grunn av økt fokus på andre livsområder for noen av dere. Vennskap eller årsaker kan tømme deg til tider hvis du gir for mye mens du ignorerer dine egne behov. Det kan være stress fra både personlige og sosiale leire, siden hvert livsområde krever mye av deg (eller du vil ha mer av disse tingene!).

Alternativt kan du bestemme deg for å bidra til samfunnet ditt på betydelige, håndgripelige og praktiske måter under denne transitten. Det kan være fine muligheter for å knytte langvarige forbindelser. Du kan ha mer innflytelse i en gruppe, muligens naturlig å ta ledelsen. Det er en tid for å lage solide planer for fremtiden.

Dette er en givende periode totalt sett, spesielt hvis du fokuserer mer på langsiktige fordeler og mindre på kortsiktige frustrasjoner. Saturn er i et tegn på at det hersker, Steinbukken, i løpet av denne perioden, og klarer seg veldig bra her som et resultat. Forrige gang Saturn beveget seg gjennom Steinbukken var fra 1988-1990.

Fra januar til november er du i spesielt god form for å glede deg over vennskap, sosiale liv, årsaker eller lykkemål. Du kan oppleve en fin følelse av formål og balanse gjennom disse aktivitetene. Det kan være et stabilt, men likevel tilfredsstillende vennskap eller årsak som både begrunner og inspirerer deg i år.

Områder med spenning, innovasjon, uavhengighet og hastighet i 2019: Økonomi, verdier, sikkerhet, kommunikasjon, tilkoblinger og transport

Din Pisces Horoscope fra 2019 peker på områder i livet ditt som ser ut til å øke fart, slik at du kan ta noen risikoer, innovere og revolusjonere.

I mars 2011 gikk du inn i en lang syklus der din holdning til personlig økonomi, så vel som ditt verdisystem, har endret seg raskt. Denne påvirkningen er med deg frem til mars 2019, hvoretter den har gått for godt. I fjor, fra 15. mai til 6. november 2018, begynte en ny syklus, og er tilbake i 2019 for et jevnlig opphold fra mars 2019 og fremover.

Fram til 6. mars 2019 fortsetter det å være behov for å frigjøre deg fra noen av dine materielle vedlegg. Økonomiske opp- og nedturer er mulig. Noen av dere kan ha en uberegnelig inntekt som påvirker dine personlige planer.

Når det gjelder inntekt, blir du utfordret til å tenke utenfor boksen for å komme med levedyktige planer for å forbedre økonomien. Verdisystemet ditt endres raskt igjen i år. Ideelt sett har du hatt muligheter til å forfølge alternative bestrebelser samtidig som du holder på en jevn inntekt. Denne påvirkningen har vært med deg i mange år og er nå borte for godt!

Fra 6. mars 2019, fremover, gjenoppretter en langsiktig syklus seg, nå konsekvent, for de kommende sju årene. Denne påvirkningen revolusjonerer måtene du kommuniserer og får kontakt med verden rundt deg.

gemini mars 2016 horoskop

I løpet av denne syklusen kan kommunikasjon, læring og forbindelser være uforutsigbare og uvanlige, men også inspirerende og spennende. Du åpner opp og gir uttrykk for dine mer unike ideer. Ditt daglige liv er garantert veldig fargerikt. Regelmessige møter med naboer, slektninger og bekjente, så vel som hverdagslige aktiviteter og forretningsaktiviteter, forandrer seg alle ganske dramatisk. I tillegg utvikler de grunnleggende mentale holdningene dine seg. Interessene dine kan bli ganske eklektiske i løpet av denne syklusen. Studier kan være uberegnelige eller deltid.

Forhold til bekjente, naboer, studenter og søsken, og læringsinnsatser er spennende og engasjerende. Du kan bli klar over noe ny og spesielt nyttig informasjon, som setter en helt ny skråning på livet ditt.

Selv om du ikke vanligvis er en person som tåler ting for raskt, kan dette være et tema nå og i årene som kommer! Forsikre deg om at du får ord til å virke i stedet for mot deg.

Områder for endring, rensing og transformasjon

Din Pisces Horoscope fra 2019 avslører livsområder der endring og transformasjon finner sted. Det er en tid for "ut med det gamle, med det nye." Følgende områder er de viktigste transformasjonsområdene for deg i 2019:

 • vennskap
 • grupper
 • Romanse
 • Kreativt uttrykk

Holdningene til venner og gruppeinvolveringer fortsetter å endre seg i år. Denne perioden er utmerket for publisering, nettverk og tilkobling. Du er i en sterk posisjon til å fremme interessene dine gjennom kontaktene dine med andre, og erfaringene du har er givende, lærerikt og gir deg muligheten til å starte opp. Lykken og oppfyllelsen gjennom utvidelsen av tankene dine, utvidet din omgangskrets, reiser og forbindelser til mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn du er indikert. Din idealistiske natur blir stimulert, og det er sannsynlig at du lengter etter en forbindelse til mer åndelige eller idealistiske sysler. Du får en sterkere følelse av tilhørighet gjennom tilknytning til noe større enn deg selv.

Utfordringer med disse sakene er mer sannsynlig i april når oppmerksomhet til en romantikk eller ditt personlige liv kan komme i konflikt med vennskapet eller lykkemålene dine. Det kan være en sterk fristelse til å ta for mye, men dette kan føre til overbelastning. Imidlertid vil muligheter gjennom disse endringene sannsynligvis presentere seg. Vennskap eller gruppeforeninger som ikke har gitt deg styrke eller ikke lenger gjør det, kan være igjen, men dette gir rom for mer autentiske, styrkende forbindelser.

Formørkelser i år utfordrer deg til å uttrykke deg mer kreativt og åpent. Vennskap, gruppeforeninger, kreativitet og romantiske involveringer utvikler seg på viktige måter. Nye gruppeforeninger kan opprettes, vennskap kan utvide seg, og du blir utfordret til å finne en balanse mellom det romantiske livet ditt og dine forbindelser med venner, spesielt rundt formørkelsene i januar, juli og desember.

Når North Node beveger seg gjennom sektoren for underholdning / kreativitet og romantikk i år, kan du ha stort utbytte av å uttrykke deg mer lekent og unikt. Ikke vær redd for å skille seg ut fra mengden nå!

Dine planetariske hersker i 2019: Neptun og Jupiter er dine planetariske hersker. Neptune er i ditt tegn igjen, hele året, og minner deg om din spesielle magi. Denne transporten er med deg i mange år fremover! Jupiter tilbringer det meste av året i sitt eget tegn, Skytten, som er et medmenneskelig tegn, men på noen måter ganske annerledes enn deg. Det kan være tider når du blir tatt ut av komfortsonen din i 2019, men for det meste føler du deg bra med det. Dette er en mer synlig, ansvarlig tid i livet ditt!

Årlig oversikt 2019 Horoskop:

Velg et tegnBærTyrusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittarius CapricornAquarius Fiskene

Beslektet lesing:

Fiskene Daily Horoscope

Fiskene Daily Horoscope, i dag innen astrologi, spådommer ...
Les mer

2019 Fiskens oversikt: Horoskop

2019 Fiskens oversikt 2019 Fiskens oversikt: Horoskop Velg et annet tegn Væren Tyren Tvillingene kreft Leo Jomfruen Vågen Skorpionen Skytten Steinbukken ...
Les mer

Forhåndsvisning av fiskene fra Fiskene i 2019

2019 Pisces Horoscope Preview {På denne siden} Pisces Horoscopes, Year 2019: Sammendrag / forhåndsvisning av året fremover for dyrekretsen ...
Les mer

Fiskene 2019 Love Horoscope

Fiskene 2019 LoveScope {Love Horoscopes 2019} En horoskopguide til året fremover for kjærlighet, romantikk og forhold til Fiskene ...
Les mer

Fiskene Månedlig Horoskop

Fiskene Horoskop: Gratis astrologiprognose. Månedlige spådommer ...
Les mer

Fiskene Kalender for gode dager

Fiskene: Gode dager og beste dager for penger, kjærlighet, attraksjon, muligheter, forhold, karriere og suksess ...
Les mer

About Pisces the Fish: Astrology / Zodiac

Cafe Astrology tolker Fiskene: Sol, måne, Ascendant, Merkur, Venus og Mars i Fiskene ...
Les mer

Fiskene Ascendant Horoscope

Fiskene Horoskop: Gratis astrologiprognose. Spådommer for Fiskene Ascendant ...
Les mer

Utvalgt på Cafe Astrology:

Klikk for årlige prognoser

Se våre detaljerte månedlige horoskoper og våre daglige horoskoper.

Mer å utforske på Cafe Astrology:

 • Cafe Astrology Home
 • Artikler: Lær astrologi
 • The Astrology of Love & Sex
 • kompatibilitet
 • Anbefalte astrologibøker
 • Beste tider for suksess, lykke til og romantikk og seksualitet
 • Nettstedsindeks
 • Væren
 • Taurus
 • Gemini
 • Kreft
 • Leo
 • Virgo
 • Vekten
 • Skorpionen
 • Skytten
 • Steinbukken
 • Aquarius
 • Fiskene