Erkeengelen Raguel - konfliktløseren - 2020

Erkeengelen Raguel

Introduksjon

Erkeengelen Ragueler kjent som ‘Angel of Justice and Fairness.’ Hans navn betyr ‘Guds venn.’ Han er også den engle-ambassadøren for harmoni, balanse og orden. Han forbinder seg med krystallene Blue Lace Agate, Kyanite og Sodalite. Raguel regnes som en leder innen det englerike. Raguel overvåker de andre erkeenglene og englevesenene. Han sørger for at alt er i tråd med guddommelige lover og guddommelig orden.

Raguel hjelper oss med å tilpasse oss våre høyere selv. Han vil at vi skal få mest mulig ut av livene vi lever i. Han representerer sannhet, integritet, åndelig opplysning og balansert kraft. Denne erkeengelen hjelper oss å forstå og få kontakt med vårt sanne indre selv. Han sørger for at vi opplever sannhet på et annet nivå som vil være gunstig for oss. Han sørger også for at vi gir oss selv mulighet til å bli bedre og gjøre det bedre.

Erkeengelen Raguel: Innsikt

Erkeengelen Raguel fører tilsyn med sosial orden og sørger også for at vi har harmoniske og fredelige forhold til menneskene rundt oss. Hans hovedoppdrag er å sikre at han gjenoppretter maktbalansen på jorden og å hjelpe mennesker og grupper til å heve seg over undertrykkelse og andre negative hendelser. Når du føler at du er anspent, kan du ringe til ham, og han vil sende deg energier som vil roe deg ned.Erkeengelen Raguel jobber for at han klarer krisen raskt før ting går ut av hånden. Han jobber også for å gjenopprette fred i livene våre ved å oppløse kaoset og stresset rundt oss. Han oppfordrer diplomati og oppfordrer folk til å søke fredelige måter å løse tvister på.Raguel gir løsning på enhver misforståelse eller uenighet. Be ham om å hjelpe deg med å overvinne diskriminering, overgrep, tvang, mobbing og trakassering. Hvis du har en sak i retten, kan du be Raguel om å føre tilsyn med den samme slik at du kan få en rettferdig rettssak.

Raguel vil hjelpe deg med å oppnå harmoniske forhold som tåler tidens prøve. Han erkjenner den frie viljen vi har. Derfor vil han ikke tvinge oss til å gjøre noe vi ikke vil gjøre. Raguel erkeengel veileder oss kjærlig til å nå minnelige løsninger som tjener det høyeste gode.Raguel erkeengel har evnen til å helbrede og forbedre alle slags forhold vi har med andre mennesker. Han arbeider for å etablere harmonien i himmelen på jorden. Gud vil at vi skal leve liv som ærer ham.

gemini for 2016

Rollene erkeengelen Raguel spiller i våre liv

Raguel arbeider for å løse konflikter i våre liv. Han er i stand til å bringe fred og forståelse mellom to eller flere motstridende parter. Han jobber for å fjerne all negativ energi som gjenstår etter at en konflikt er løst. Hans tilstedeværelse i våre liv fremmer kjærlighet, fred, harmoni, enhet og balanse. Erkeengelen Raguel gir menneskene som føler seg mishandlet og uønsket, til å tro på makten de har i seg. Han er i stand til å øke energiene våre og lade oss opp når vi føler oss overveldet og tapt.Energiene til erkeengelen Raguel er styrkende, motiverende og inspirerende. De gjør det mulig for oss å leve livet fullt ut og jobbe for å oppnå vårt høyeste potensial. Han innleder samarbeid innen grupper og familieenheter. Han jobber med advokater og aktiviteter for å forsvare menneskene som blir diskriminert og urettferdig behandlet. Raguel hjelper også med problemer med selvtillit. Han hjelper oss å forstå at vi er spesielle og perfekte fordi Gud skapte oss i sitt eget bilde.

Erkeengelen Raguel innpoder orden i verden. Han sørger for at freden hersker. Han arbeider for å skape fred og forståelse mellom stridende land, samfunn og stammer. Ring gjerne Raguel for å hjelpe deg med konfliktene og uenighetene i livet ditt. Hvis det er konstant uharmoni i ditt hjem, arbeidsplass eller lokalitet, kan du ringe erkeengelen Raguel, og han vil projisere kreftene dine i livet ditt.erkeengelen raguel

hva er 444

Erkeengelen Raguel: Konklusjon

Raguel erkeengel vil gi den støtten og veiledningen du trenger for å gjenopprette fred og harmoni i dine personlige og profesjonelle forhold. Han vil også sørge for at du får ro i sjelen. Trygghet er viktig fordi det vil føre til vekst og utvikling.

Erkeengelen Raguel oppmuntrer til samarbeid i alt vi gjør fordi med samarbeid kommer enhet, sjelefred og harmoni. Kall på denne erkeengelen når du føler behov for empowerment, oppmuntring og respekt. Han vil gjøre deg i stand til å omfavne mer balanserte perspektiver i livet.

Raguel er Guds sendebud, og han jobber for at vi skal oppnå indre fred, stabilitet, balanse og harmoni. Han vil ikke la oss mislykkes når han kan gjøre noe med det som skjer i våre liv.