Solkvintil Jupiter - Desember 2019

Solkvintil Jupiter

Sun quintile Jupiter, Sun biquintile Jupiter

Du er utmerket til å løse problemer og skape orden, spesielt på intellektuelt nivå. Du kan være en naturlig lærer eller rådgiver, og andre henvender seg ofte til deg for råd, ettersom du kan være kjent for å være klok eller å ha unik innsikt i livet. Dine synspunkter er generelt brede. Du har en viss nåde eller stil som andre synes er spennende eller attraktiv, og som du jobber for å oppnå. Det kan være lurt å bli sett på som en intellektuell eller en person med høye moralske standarder.

Dette kan også gjelde andre femte harmoniske aspekter ved siden av kvintilen og den to-kvintilen - semikvintilen, eller desilen, på 36 grader, eller vigintilen på 18 grader.

Noen kjente personer med Sunkvintil Jupiter: Gloria Vanderbilt, pave John Paul II, Bernadette Peters, Gladys Knight, Errol Flynn, Elizabeth Barrett Browning, Sandra Bullock, Pearl Buck, Alice Bailey.

Generell diskusjon av Sun-Jupiter aspekter.

Kvintil-BiQuintile aspekter

Tilbake til planetariske aspekter


Vet du ikke hvor solen din er? Finn ut hvordan du kan få dine astrologikartstillinger gratis med våre enkle trinn.

Tilbake til planetariske aspekter

Tolkninger skrevet av Annie Heese med mindre annet er angitt.

ASTROLOGIEN FOR KJÆRLIGHET OG ATTRAKSJON: ARTIKLER & GUIDER